Αι Θείαι Λειτουργίαι των εν Αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασιλείου του Μεγάλου, συν τη των Προηγιασμένων ματά του Λυχνικού, Όρθρου, και του Ιεροδιακονικού / ...παρά ...Κωνσταντίου του Α΄, του από Σιναίου.

Αι Θείαι Λειτουργίαι των εν Αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασιλείου του Μεγάλου, συν τη των Προηγιασμένων ματά του Λυχνικού, Όρθρου, και του Ιεροδιακονικού / ...παρά ...Κωνσταντίου του Α΄, του από Σιναίου.
Title: Αι Θείαι Λειτουργίαι των εν Αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασιλείου του Μεγάλου, συν τη των Προηγιασμένων ματά του Λυχνικού, Όρθρου, και του Ιεροδιακονικού / ...παρά ...Κωνσταντίου του Α΄, του από Σιναίου.
Other Titles: Εκδοθείσαι μεν τω 1858 υπό Γεωργίου Κ. Πρωτοψαλτίδου, ...μετατυπωθείσα δε ήδη υπό Ν. Κ. Πρωτοψαλτίδου
Authors: Κωνστάντιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Συνδρομητές (το τεκμήριο περιέχει κατάλογο με);Subscribers (volume includes list of)
Issue Date: 1875
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1875
Description: θ΄+195 σ.+1 λ.; 15,5χ28 εκ.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7147
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AI_THEIA_LEITOYRGIAI_1875.jpgΣελίδα τίτλου329,54 kBJPEGThumbnail
View/Open
AI_THEIA_LEITOYRGIAI_1875.pdfΠλήρες κείμενον16,33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.