Επιθεώρησις: Εκδίδοται κατά Τετάρτην. Έτος Α΄ / υπό Επαμ. Κ. Κυριακίδη (διευθυντού και εκδότου) και Ε. Παπαδοπούλου (υπευθύνου και ιδιοκτήτου)

Επιθεώρησις: Εκδίδοται κατά Τετάρτην. Έτος Α΄ / υπό Επαμ. Κ. Κυριακίδη (διευθυντού και εκδότου) και Ε. Παπαδοπούλου (υπευθύνου και ιδιοκτήτου)
Title: Επιθεώρησις: Εκδίδοται κατά Τετάρτην. Έτος Α΄ / υπό Επαμ. Κ. Κυριακίδη (διευθυντού και εκδότου) και Ε. Παπαδοπούλου (υπευθύνου και ιδιοκτήτου)
Other Titles: Τεύχη αρ. 4, 5, 6, 7,8,9 (12 Φεβρουαρίου-18 Μαρτίου 1887)
Authors: Κυριακίδης, Επαμεινώνδας Κ.
Παπαδόπουλος, Ε.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Ιστορία;History;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Λογοτεχνία;Literature;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Βιογραφίες (εκτός αγίων+κληρικών);Biographies (other than saints+clergy);Βιογραφίες, αγίων+κληρικών;Biographies of saints+clergy;Ιατρική+Υγιεινή;Medicine+Hygiene;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities;Επιστήμες;Sciences
Issue Date: 1887
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Σ. Ι. Βουτυρά (αρ. 4, 5 και 6) και εκ του Τυπογραφείου Ν. Γ. Κεφαλίδου (αρ. 7, 8, και 9), 1887
Description: 6χ16σέλιδα τεύχη; 23,5χ32,5 εκ.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7144
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EPITHEORISIS_4_1887.jpgΑρχική σελίδα τεύχος Αρ. 41,02 MBJPEGThumbnail
View/Open
EPITHEORISIS_4_1887.pdfΠλήρες κείμενον Αρ. 4, 12 Φεβρουαρίου 18874,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EPITHEORISIS_5_1887.pdfΠλήρες κείμενον Αρ. 5, 19 Φεβρουαρίου 18874,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EPITHEORISIS_6_1887.pdfΠλήρες κείμενον Αρ. 6, 25 Φεβρουαρίου 18874,67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EPITHEORISIS_7_1887.pdfΠλήρες κείμενον Αρ. 7, 4 Μαρτίου 18873,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EPITHEORISIS_8_1887.pdfΠλήρες κείμενον Αρ. 8, 11 Μαρτίου 18874,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EPITHEORISIS_9_1887.pdfΠλήρες κείμενον Αρ. 9, 18 Μαρτίου 18873,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.