Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας εις το υπερφυές θαύμα, όπερ ενήργησε διά της πανσέπτου θείας εικόνος αυτής της επιλεγομένης Μυρτιδιοτίσσης εν τη νήσω Κυθήρων, ότε τον παράλυτον ήγειρε μετά τεσσαράκοντα ημέρας της αγίας αυτής Κοιμήσεως / συντεθείσα μεν παρά του θεοφιλεστάτου, και σοφωτάτου κυρίου, Σωφρονίου επισκόπου Κυθήρων του Παγκάλου. Αντιγραφείσα δε και εκδοθείσα παρά Δομενίκου Βενερίου. Πλείστοις και εξαισίοις τερατουργήμασι ευεργετηθέντος παρά της αγίας αυτής εικόνος

Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας εις το υπερφυές θαύμα, όπερ ενήργησε διά της πανσέπτου θείας εικόνος αυτής της επιλεγομένης Μυρτιδιοτίσσης εν τη νήσω Κυθήρων, ότε τον παράλυτον ήγειρε μετά τεσσαράκοντα ημέρας της αγίας αυτής Κοιμήσεως / συντεθείσα μεν παρά του θεοφιλεστάτου, και σοφωτάτου κυρίου, Σωφρονίου επισκόπου Κυθήρων του Παγκάλου. Αντιγραφείσα δε και εκδοθείσα παρά Δομενίκου Βενερίου. Πλείστοις και εξαισίοις τερατουργήμασι ευεργετηθέντος παρά της αγίας αυτής εικόνος
Title: Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας εις το υπερφυές θαύμα, όπερ ενήργησε διά της πανσέπτου θείας εικόνος αυτής της επιλεγομένης Μυρτιδιοτίσσης εν τη νήσω Κυθήρων, ότε τον παράλυτον ήγειρε μετά τεσσαράκοντα ημέρας της αγίας αυτής Κοιμήσεως / συντεθείσα μεν παρά του θεοφιλεστάτου, και σοφωτάτου κυρίου, Σωφρονίου επισκόπου Κυθήρων του Παγκάλου. Αντιγραφείσα δε και εκδοθείσα παρά Δομενίκου Βενερίου. Πλείστοις και εξαισίοις τερατουργήμασι ευεργετηθέντος παρά της αγίας αυτής εικόνος
Other Titles: Νυν το τρίτον τύποις εκδίδεται παρά Αθανασίου Γ. Χαντζούς
Authors: Πάγκαλος, Σωφρόνιος, Επίσκοπος Κυθήρων
Βενέριος, Δομένικος
Χαντζούς, Αθανάσιος Γεωργίου
Keywords: Συνδρομητές (το τεκμήριο περιέχει κατάλογο με);Subscribers (volume includes list of);Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical
Issue Date: 1865
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1865
Description: 40 σ ;15,5χ23,5 εκ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7065
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AKOLOYTHIA_THS_YPERAGIAS_THEOTOKOY.jpg274,21 kBJPEGThumbnail
View/Open
AKOLOYTHIA_THS_YPERAGIAS_THEOTOKOY.pdf5,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.