Εν άνθος επιστημονικόν ήτοι μετεωρολογία / συγραφείσα μεν υπό Φ. Ζούρχερ μεταφρασθείσα δ' εκ της Γ΄ Γαλλικής εκδόσεως ... υπό Ν. Κ. Μακάρου

Εν άνθος επιστημονικόν ήτοι μετεωρολογία / συγραφείσα μεν υπό Φ. Ζούρχερ μεταφρασθείσα δ' εκ της Γ΄ Γαλλικής εκδόσεως ... υπό Ν. Κ. Μακάρου
Title: Εν άνθος επιστημονικόν ήτοι μετεωρολογία / συγραφείσα μεν υπό Φ. Ζούρχερ μεταφρασθείσα δ' εκ της Γ΄ Γαλλικής εκδόσεως ... υπό Ν. Κ. Μακάρου
Other Titles: ...και επηυξηθείσα τη προσθήκη των αναγκαίων φυσικών, χημικών, αστρονομικών και άλλων τινών σημειώσεων προς πλείονα του κειμένου κατάληψιν υπό των αναγνωστών
Authors: Zurcher, Frederic
Μάκαρος, Ν. Κ.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Επιστήμες;Sciences;Συνδρομητές (το τεκμήριο περιέχει κατάλογο με);Subscribers (volume includes list of)
Issue Date: 1880
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις "Γραφικού Κόσμου", 1880
Description: 239 σ.+1 λ.; 13,5χ20 εκ.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7019
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
METEOROLOGIA_1880.jpgΣελίδα τίτλου171,44 kBJPEGThumbnail
View/Open
METEOROLOGIA_1880.pdfΠλήρες κείμενον20,38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.