Το Σεντούκι των e-Ιστοριών : [60]

Στην συλλογή Το Σεντούκι των e-Ιστοριών θα βρείτε μικρές ταινίες με προσωπικές ενθυμήσεις για πρόσωπα, σημαντικά κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα, παραδοσιακά επαγγέλματα κ.α. που σκιαγραφούν την ζωή και ιστορία της πόλης στο πέρασμα των χρόνων. Οι ταινίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος "Το Σεντούκι των e-Ιστοριών", μία δράση του Future Library, και η συλλογή εμπλουτίζεται συνεχώς.

In the collection “The chest of e-stories” you will find short films of personal narrations about people, important social and historical events, traditional occupationsetc. portraying the life and history of the city throughout time. The films were created within the framework of the project “The chest of e-stories”, an action of Future Library, and the collection is steadily enriched.