Χάλε μετινέη Κωνσταντανιετὲ πουλουνοὺρ ὀλάν Ζωοδόχος Πηγὴ γιάνι Χαιὰτ Βερητζή Πουνγαρήν σερὶφ κελήσασηνην βὲ αντὲ βακὴτ μπὲ βακὴτ ιτζρὰ ολουνὰν ταπααττὲν ουστούν μουτζουζατλαρήν μουχτασαρή νακληὲτ ταχρηρατή. Μπού κϊ χασταχανελὲρ ναζηρλαρή ολὰν κιμεσνελερήν τικκατή, βὲ μασαρηφὴ ιλέ, τζὸκ τεβαριχλερτὲν ταχσὶλ ετμελὲρ ιλέ, μεσχοὺρ Κωνσταντίνος Ροδέ, ουρούμτζα λισανή ιλέ, ταχρὶρ ετούπ καλτὴ κϊ ανατολτὰ μπουλουνὰν Ορθόδοξος Χριστιὰν καρηντασλαρημηζὴν ταχὴ βουκοὺφ ολμαλαρὴ ιτζούν, τούρκτζε λισανηνὰ ταχὴ τερτζουμὰ ὁλουντού

Χάλε μετινέη Κωνσταντανιετὲ πουλουνοὺρ ὀλάν Ζωοδόχος Πηγὴ γιάνι Χαιὰτ Βερητζή Πουνγαρήν σερὶφ κελήσασηνην βὲ αντὲ βακὴτ μπὲ βακὴτ ιτζρὰ ολουνὰν ταπααττὲν ουστούν μουτζουζατλαρήν μουχτασαρή νακληὲτ ταχρηρατή. Μπού κϊ χασταχανελὲρ ναζηρλαρή ολὰν κιμεσνελερήν τικκατή, βὲ μασαρηφὴ ιλέ, τζὸκ τεβαριχλερτὲν ταχσὶλ ετμελὲρ ιλέ, μεσχοὺρ Κωνσταντίνος Ροδέ, ουρούμτζα λισανή ιλέ, ταχρὶρ ετούπ καλτὴ κϊ ανατολτὰ μπουλουνὰν Ορθόδοξος Χριστιὰν καρηντασλαρημηζὴν ταχὴ βουκοὺφ ολμαλαρὴ ιτζούν, τούρκτζε λισανηνὰ ταχὴ τερτζουμὰ ὁλουντού
Title: Χάλε μετινέη Κωνσταντανιετὲ πουλουνοὺρ ὀλάν Ζωοδόχος Πηγὴ γιάνι Χαιὰτ Βερητζή Πουνγαρήν σερὶφ κελήσασηνην βὲ αντὲ βακὴτ μπὲ βακὴτ ιτζρὰ ολουνὰν ταπααττὲν ουστούν μουτζουζατλαρήν μουχτασαρή νακληὲτ ταχρηρατή. Μπού κϊ χασταχανελὲρ ναζηρλαρή ολὰν κιμεσνελερήν τικκατή, βὲ μασαρηφὴ ιλέ, τζὸκ τεβαριχλερτὲν ταχσὶλ ετμελὲρ ιλέ, μεσχοὺρ Κωνσταντίνος Ροδέ, ουρούμτζα λισανή ιλέ, ταχρὶρ ετούπ καλτὴ κϊ ανατολτὰ μπουλουνὰν Ορθόδοξος Χριστιὰν καρηντασλαρημηζὴν ταχὴ βουκοὺφ ολμαλαρὴ ιτζούν, τούρκτζε λισανηνὰ ταχὴ τερτζουμὰ ὁλουντού
Authors: Ροδές, Κωνσταντίνος
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Μονές+Eκκλησίες;Monasteries+Churches;Καραμανλίδικα;Karamanlidika
Issue Date: 1835
Publisher: [Κωνσταντινούπολη]: Κουτσερὶφ Πασμαχανεσιντὲ Ροδὲ Κωνσταντίνοσταν τὰπ ολουντού, αωλε
Description: 45 σ.+1 λ.; 14χ19 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/6629
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HALE_ZOODOHOS_1835.pdfΠλήρες κείμενον11,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
HALE_ZOODOHOS_1835.jpgΣελίδα τίτλου243,18 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.