Ιερός Πολύκαρπος [1913]: Θρησκευτικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον καθ' εβδομάδα / προνοία μεν και επιστασία του Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου δαπάνη δε και προς όφελος της Θρησκ. Αδελφότητος "Ευσεβείας"

Ιερός Πολύκαρπος [1913]: Θρησκευτικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον καθ' εβδομάδα / προνοία μεν και επιστασία του Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου δαπάνη δε και προς όφελος της Θρησκ. Αδελφότητος
Title: Ιερός Πολύκαρπος [1913]: Θρησκευτικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον καθ' εβδομάδα / προνοία μεν και επιστασία του Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου δαπάνη δε και προς όφελος της Θρησκ. Αδελφότητος "Ευσεβείας"
Authors: Χρυσόστομος, Μητροπ. Σμύρνης
Λουκέλλης, Π.Γ.
Keywords: Σμύρνη (τόπος έκδοσης);Smyrna (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Μονές+Eκκλησίες;Monasteries+Churches;Βιβλιοκρισίες;Book reviews+critiques;Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης;Evangelical School-Smyrna;Κεντρικόν Παρθεναγωγείον της Ελληνικής Κοινότητος Σταυροδρομίου;Central Girls' School (Istanbul);Λόγοι, Επικήδειοι+επιμνημόσυνοι;Speeches, Eulogies+memorial;Λόγοι, Θρησκευτικοί+εκκλησιαστικοί;Speeches, Religious+ecclesiastical;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations
Issue Date: 1913
Publisher: Εν Σμύρνη: Εκ του Τυπογραφείου Ο Ερμής, 1913
Abstract: Φύλλα: 92 έως και 93, 96, 98 έως και 101, 103 έως και 104, 111, 117 έως και 119, 121 έως και 122, 124, 140. Το τεύχος 93 είναι εκ του Τυπογραφείου "Θέων ο Σμυρναίος" ενώ από τα τεύχη 117+ εκ του Τυπογραφείου "Ιερού Πολυκάρπου".
Description: Δεκαεξασέλιδα τεύχη: εικ.; 16χ23,5 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/6596
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
I. POLYKARPOS-1913.140.pdfΤεύχος αρ. 140, 07/12/1913, σελ. 2257-22724,38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.124.pdfΤεύχος αρ. 124, 17/08/1913, σελ. 2001-20163,88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.122.pdfΤεύχος αρ. 122, 03/08/1913, σελ. 1969-19844,4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.121.pdfΤεύχος αρ. 121, 27/07/1913, σελ. 1953-19684,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.119.pdfΤεύχος αρ. 119, 13/07/1913, σελ. 1921-19364,26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.118.pdfΤεύχος αρ. 118, 06/07/1913, σελ. 1905-19203,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.117.pdfΤεύχος αρ. 117, 29/06/1913, σελ. 1889-19046,46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.111.pdfΤεύχος αρ. 111, 18/05/1913, σελ. 1793-18087,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.104.pdfΤεύχος αρ. 104, 30/03/1913, σελ. 1681-16967,23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.103.pdfΤεύχος αρ. 103, 21/03/1913, σελ. 1665-16807,09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.101.pdfΤεύχος αρ. 101, 09/03/1913, σελ. 1633-16486,93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.100.pdfΤεύχος αρ. 100, 02/03/1913, σελ. 1617-16327,17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.099.pdfΤεύχος αρ. 99, 23/02/1913, σελ. 1601-16166,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.098.pdfΤεύχος αρ. 97, 16/02/1913, σελ. 1585-16006,48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.096.pdfΤεύχος αρ. 96, 02/02/1913, σελ. 1553-15686,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.093.pdfΤεύχος αρ. 93, 13/01/1913, σελ. 1505-15205,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.092.pdfΤεύχος αρ. 92, 05/01/1913, σελ. 1489-15044,95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
I. POLYKARPOS-1913.092.jpgΑρχική σελίδα τεύχος αρ. 92522,92 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.