Απ' όλα: Εικονογραφημένη επιθεώρησις, εκδιδομένη δις της εβδομάδος [Τετάρτην και Σάββατον] εν Κωνσταντινουπόλει. Έτος Η΄ (Εξαμηνία Α΄+Β΄) [16/29 Αυγ. 1917 - 8/21 Αυγ. 1918]

Απ' όλα: Εικονογραφημένη επιθεώρησις, εκδιδομένη δις της εβδομάδος [Τετάρτην και Σάββατον] εν Κωνσταντινουπόλει. Έτος Η΄  (Εξαμηνία Α΄+Β΄) [16/29 Αυγ. 1917 - 8/21 Αυγ. 1918]
Title: Απ' όλα: Εικονογραφημένη επιθεώρησις, εκδιδομένη δις της εβδομάδος [Τετάρτην και Σάββατον] εν Κωνσταντινουπόλει. Έτος Η΄ (Εξαμηνία Α΄+Β΄) [16/29 Αυγ. 1917 - 8/21 Αυγ. 1918]
Authors: Καβαλιέρος-Μαρκουίζος, Θωμάς
Χρηστίδης, Αριστόβουλος Δ.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Διαφημίσεις (το τεκμήριο περιέχει);Advertisements (volume includes)
Issue Date: 1918
Publisher: Κωνσταντινούπολις: Τυπ. Αριστοβούλου, Αναστασιάδου και Σας., 1917-1918
Abstract: Φύλλα: 371, 404 έως και 405, 415-416 έως και 417-418, 425, 430, 436 έως και 437, 439 έως και 440, 442 έως και 444, 451 έως και 452, 473, 479
Description: 18 οκτασέλιδα: εικ.; 23,5χ32 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/6476
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AP' OLA_479.pdfΦύλλον 479, 8-21/08/1918, σελ. 821-8288,09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_473.pdfΦύλλον 473, 18-31/07/1918, σελ. 773-7808,05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_452.pdfΦύλλον 452, 5-18/05/1918, σελ. 605-6129,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_451.pdfΦύλλον 451, 2-15/05/1918, σελ. 597-6048,82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_444.pdfΦύλλον 444, 14-27/04/1918, σελ. 549-5569,06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_443.pdfΦύλλον 443, 11-24/04/1918, σελ. 541-5486,95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_442.pdfΦύλλον 442, 07-20/04/1918, σελ. 533-5407,43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_440.pdfΦύλλον 440, 31/03 (13/04) /1918, σελ. 517-5247,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_439.pdfΦύλλον 439, 28/03 (10/04) /1918, σελ. 509-5167,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_437.pdfΦύλλον 437, 21/03 (03/04) / 1918, σελ. 493-5006,7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_436.pdfΦύλλον 436, 17-30/03/1918, σελ. 435-4926,93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_430.pdfΦύλλον 430, 24/02 (09/03) / 1918, σελ. 437-4446,74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_425.pdfΦύλλον 425, 07-20/02/1918, σελ. 397-4046,57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_417-418.pdfΦύλλα 417-418, 13-26/01/1918, σελ. 337-34811,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_415-416.pdfΦύλλα 415-416, 06-19/01/1918, σελ. 325-33611,88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_405.pdfΦύλλον 405, 13-26/12/1917, σελ. 273-2804,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_404.pdfΦύλλον 404, 09-22/12/1917, σελ. 265-2723,45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_371.pdfΦύλλα 371, 16-29/08/1917, σελ. 001-0083,76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AP' OLA_371.jpgΑρχική σελίδα, τεύχος 371491,6 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.