Ψαλτήριον τω Δαβίδ συν λεξικοίς δυσί, γραμματικώ δηλαδή, και ιστορικό. Εξ ων έκαστος συνιέναι έχει τας των Ψαλμών λέξεις τε, και ιστορίας. Νεωστί μετατυπωθέν, και μετ΄ επιμελίας διορθωθέν

Ψαλτήριον τω Δαβίδ συν λεξικοίς δυσί, γραμματικώ δηλαδή, και ιστορικό. Εξ ων έκαστος συνιέναι έχει τας των Ψαλμών λέξεις τε, και ιστορίας. Νεωστί μετατυπωθέν, και μετ΄ επιμελίας διορθωθέν
Title: Ψαλτήριον τω Δαβίδ συν λεξικοίς δυσί, γραμματικώ δηλαδή, και ιστορικό. Εξ ων έκαστος συνιέναι έχει τας των Ψαλμών λέξεις τε, και ιστορίας. Νεωστί μετατυπωθέν, και μετ΄ επιμελίας διορθωθέν
Other Titles: Λεξικόν των Ψαλμών μετά της εξηγήσεως των κυριωτέρων εν αυτοίς περιεχομένων λέξεων, νεωστί μετατυπωθέν τε, και διορθωθέν
Λεξικόν ιστορικόν, περιέχον ιστορίας τινάς εις κατάληψιν συντεινούσας των Ψαλμών, μετά προσθήκης ετέρων τινών λέξεων, νεωστί μετατυπωθέν τε, και διορθωθέν
Keywords: Βενετία (τόπος έκδοσης);Venice (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Λεξικά+Γλωσσολογία;Dictionaries+Linguistics
Issue Date: 1712
Publisher: Ενετίησιν : Παρά Νικολάω τω Σάρω, αψιβ΄
Description: 174 σ.+80 σ.+[81-]183 σ.; 11χ17 εκ
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/5880
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PSALTHRION_TO_DAVID_1712.jpgΣελίδα τίτλου157,66 kBJPEGThumbnail
View/Open
PINAX_PSALMON_1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1136,92 kBJPEGThumbnail
View/Open
PINAX_PSALMON_2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2163,15 kBJPEGThumbnail
View/Open
PSALTHRION_1.pdfΨαλτήριον. Πλήρες κείμενον, σελ. 1-8716,52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
PSALTHRION_2.pdfΨαλτήριον. Πλήρες κείμενον, σελ. 88-17415,25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
LEKSIKON_PSALMON_1712.pdfΠλήρες κείμενον: Λεξικόν των Ψαλμών11,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
LEKSIKON_ISTORIKON_1712.pdfΠλήρες κείμενον: Λεξικόν Ιστορικόν16,48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.