Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου κριτού Θεσσαλονίκης η Εξάβιβλος εις κοινήν γλώσσαν μεταφρασθείσα εν η προσετέθη παρά Αλεξίου Σπανού του εξ Ιωαννίνων το περί συνοικεσιών εγχυιριδίων. Τα νυν αυξηνθείσα μετά τινων Αποστολικών, Συνοδικών τε, και Πατερικών Κανόνων των εν χρήσει, και πλέον ωφελήμων.

Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου κριτού Θεσσαλονίκης η Εξάβιβλος εις κοινήν γλώσσαν μεταφρασθείσα εν η προσετέθη παρά Αλεξίου Σπανού του εξ Ιωαννίνων το περί συνοικεσιών εγχυιριδίων.  Τα νυν αυξηνθείσα μετά τινων Αποστολικών, Συνοδικών τε, και Πατερικών Κανόνων των εν χρήσει, και πλέον ωφελήμων.
Title: Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου κριτού Θεσσαλονίκης η Εξάβιβλος εις κοινήν γλώσσαν μεταφρασθείσα εν η προσετέθη παρά Αλεξίου Σπανού του εξ Ιωαννίνων το περί συνοικεσιών εγχυιριδίων. Τα νυν αυξηνθείσα μετά τινων Αποστολικών, Συνοδικών τε, και Πατερικών Κανόνων των εν χρήσει, και πλέον ωφελήμων.
Other Titles: Εκδοσις Πρώτη
Keywords: Βενετία (τόπος έκδοσης);Venice (published in);Δίκαιο (εκτός εκκλησιαστικό);Law (other than ecclesiastical);Δίκαιο, Εκκλησιαστικό;Law, Canon;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions
Issue Date: 1820
Publisher: Εν Βενετία. Εν τη τυπογραφία Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, 1820
Description: 443 σ.; 17χ23 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/5791
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKSAVIVLOS_7.pdfΠλήρες κείμενον, Παράρτημα, σελ. 337-44434,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS_6.pdfΠλήρες κείμενον, Βιβλίον στ΄+Νόμοι Γεωργικοί+Νόμοι Διάφοροι, σελ. 289-33616,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS_5.pdfΠλήρες κείμενον, Βιβλίον ε΄, σελ. 233-28819,75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS_4.pdfΠλήρες κείμενον, Βιβλίον δ΄, σελ. 185-23217,08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS_3.pdfΠλήρες κείμενον, Βιβλίον γ΄, σελ.131-18418,73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS_2.pdfΠλήρες κείμενον, Βιβλίον β΄, σελ. 79-13017,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS_1.pdfΠλήρες κείμενον, Βιβλίον α΄, σελ. α΄-7833,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS_PERIEXOMENA5.jpgΣελίδα περιεχομένων 5521,11 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS_PERIEXOMENA4.jpgΣελίδα περιεχομένων 4522,68 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS_PERIEXOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3520,97 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS_PERIEXOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2528,78 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS_PERIEXOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1470,66 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKSAVIVLOS.jpgΣελίδα τίτλου325,42 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.