Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Σάββατον. Έτος ΜΒ΄. 8 Ίανουαρίου 1922-31 Δεκεμβρίου 1922 / Μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος, πρόεδρος της διευθυνούσης επιτροπής

Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Σάββατον. Έτος ΜΒ΄. 8 Ίανουαρίου 1922-31 Δεκεμβρίου 1922 / Μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος, πρόεδρος της διευθυνούσης επιτροπής
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Σάββατον. Έτος ΜΒ΄. 8 Ίανουαρίου 1922-31 Δεκεμβρίου 1922 / Μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος, πρόεδρος της διευθυνούσης επιτροπής
Authors: Απόστολος, Μητροπολίτης Ρόδου
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Μονές+Eκκλησίες;Monasteries+Churches
Issue Date: 1922
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: [Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου], 1922
Abstract: Περιέχεται
Description: 492 σ.+2 χ.α.; 21χ29 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/5052
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKL.ALHTHEIA-1922.jpgΑρχική σελίδα τεύχος 1444,77 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTHEIA-1922_JAN-APR.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 1-18461,56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTHEIA-1922_MAY-AUG.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 185-34853,77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTHEIA-1922_SEPT-DEC.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 349-49243,66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.