Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν. Έτος ΚΒ΄ 1 Ιανουαρίου 1902-31 Δεκεμβρίου 1902 / Αθανάσιος Πιπεράς, Α΄ συντάκτης μέχρις Απριλίου 1902, είτα ...Μ.Ι.Γεδεών. Ιάκωβος Βασιάδης, Β΄ συντάκτης

Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν. Έτος ΚΒ΄ 1 Ιανουαρίου 1902-31 Δεκεμβρίου 1902 / Αθανάσιος Πιπεράς, Α΄ συντάκτης μέχρις Απριλίου 1902, είτα ...Μ.Ι.Γεδεών. Ιάκωβος Βασιάδης, Β΄ συντάκτης
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν. Έτος ΚΒ΄ 1 Ιανουαρίου 1902-31 Δεκεμβρίου 1902 / Αθανάσιος Πιπεράς, Α΄ συντάκτης μέχρις Απριλίου 1902, είτα ...Μ.Ι.Γεδεών. Ιάκωβος Βασιάδης, Β΄ συντάκτης
Authors: Πιπεράς, Αθανάσιος
Γεδεών, Μανουήλ Ι.
Βασιάδης, Ιάκωβος
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Μονές+Eκκλησίες;Monasteries+Churches;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation
Issue Date: 1902
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1902
Description: 4 χ.α.+586 σ.; 22,5χ31 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/5046
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKK AL-1902.jpgΣελίδα τίτλου465,73 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKK AL-1902_PERIEXOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1462,03 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKK AL-1902_PERIEXOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2469,73 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKK AL-1902_PERIEXOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3429,38 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKK AL-1902_PERIEXOMENA4.jpgΣελίδα περιεχομένων 4583,28 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL AL-1902_JAN-MAR.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 1-15246,72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL AL-1902_APR-JUN.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 153-27638,9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL AL-1902_JUL-SEPT.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 277-41848,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL AL-1902_OCT-DEC.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 419-58654,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.