Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν. Έτος ΙΘ', 1 Ιανουαρίου 1899-31 Δεκεμβρίου 1899

Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν. Έτος ΙΘ', 1 Ιανουαρίου 1899-31 Δεκεμβρίου 1899
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν. Έτος ΙΘ', 1 Ιανουαρίου 1899-31 Δεκεμβρίου 1899
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Μονές+Eκκλησίες;Monasteries+Churches;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate)
Issue Date: 1899
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1899
Description: 4 χ.α.+528 σ.; 22χ30,5 εκ. Χωρίς εξώφυλλα
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4990
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKK.AL._1899.jpgΣελίδα τίτλου450,76 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKK.AL._1899_PERIEXOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1591,81 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKK.AL._1899_PERIEXOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2514,99 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKK.AL._1899_PERIEXOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3598,35 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKK.AL._1899_PERIEXOMENA4.jpgΣελίδα περιεχομένων 4553,72 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKK.AL.1899_JAN-APR.pdfΠλήρες κείμενον σελ 1-15251,72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKK.AL.1899_MAY-AUG_s.153-328.pdfΠλήρες κείμενον σελ 153-32861,19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKK.AL.1899_SEPT-DEC_s.329-528.pdfΠλήρες κείμενον σελ 329-52865,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.