Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν καθ΄ εβδομάδα εν δελτίω, και κατά μήνα εν τεύχει. Έτος ΚΑ΄, 1 Ιανουαρίου 1901-31 Δεκεμβρίου 1901 / Ιεροδ. Αθανάσιος Πιπεράς, αρχισυντάκτης

Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν καθ΄ εβδομάδα εν δελτίω, και κατά μήνα εν τεύχει. Έτος ΚΑ΄, 1 Ιανουαρίου 1901-31 Δεκεμβρίου 1901 / Ιεροδ. Αθανάσιος Πιπεράς, αρχισυντάκτης
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν καθ΄ εβδομάδα εν δελτίω, και κατά μήνα εν τεύχει. Έτος ΚΑ΄, 1 Ιανουαρίου 1901-31 Δεκεμβρίου 1901 / Ιεροδ. Αθανάσιος Πιπεράς, αρχισυντάκτης
Authors: Πιπεράς, Αθανάσιος
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Μονές+Eκκλησίες;Monasteries+Churches;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate)
Issue Date: 1901
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1901
Description: 4 χ.α.+520 σ.; 20,5χ28 εκ. Χωρίς εξώφυλλα
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4988
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKL.AL._1901.jpgΣελίδα τίτλου360,75 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL._1901_PERIEXOMENA 1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1452,44 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL._1901_PERIEXOMENA 2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2470,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL._1901_PERIEXOMENA 3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3527,66 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL._1901_PERIEXOMENA 4.jpgΣελίδα περιεχομένων 4471,08 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL._1901_JAN-MAR.pdfΠλήρες κείμενον σελ 1-12849,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.AL._1901_APR-JUN.pdfΠλήρες κείμενον σελ 129-26453,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.AL._1901_JUL-SEPT.pdfΠλήρες κείμενον σελ 265-39251,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.AL._1901_OCT-DEC.pdfΠλήρες κείμενον σελ 395-52051,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.