Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Τετάρτην. Έτος Η΄. 18 Νοεμβρίου 1887-1888 Οκτωβρίου 26 / Μ.Ι. Γεδεών, αρχισυντάκτης

Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Τετάρτην. Έτος Η΄. 18 Νοεμβρίου 1887-1888 Οκτωβρίου 26 / Μ.Ι. Γεδεών, αρχισυντάκτης
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Τετάρτην. Έτος Η΄. 18 Νοεμβρίου 1887-1888 Οκτωβρίου 26 / Μ.Ι. Γεδεών, αρχισυντάκτης
Authors: Γεδεών, Μανουήλ Ι.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education
Issue Date: 1888
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1887-1888
Description: 4 χ.α.+412 σ.; 21,5χ29,5 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4981
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKL.AL.1887-88.jpgΣελίδα τίτλου650,51 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL.1887-1888-PERIEXOMENA 1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1582,79 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL.1887-1888-PERIEXOMENA 2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2708,78 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL.1887-1888-PERIEXOMENA 3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3614,32 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL.1887-1888-PERIEXOMENA 4.jpgΣελίδα περιεχομένων 4662,45 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL.1887-1888-PERIEXOMENA 5.jpgΣελίδα περιεχομένων 5517,17 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL.1887-1888-PERIEXOMENA 6.jpgΣελίδα περιεχομένων 6543,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL.1887-1888-PERIEXOMENA 7.jpgΣελίδα περιεχομένων 7552,71 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL.1887-1888-PERIEXOMENA 8.jpgΣελίδα περιεχομένων 8517,52 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.AL.1887-88-NOV-FEB.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 1-12459,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.AL.1887-88-MAR-JUN.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 125-26854,11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.AL.1887-88-JUL-OCT.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 269-41256,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.