Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος Θ΄ [1888-1889]. Αρ. 1-6 και 8 / Μανουήλ Ιω. Γεδεών, αρχισυντάκτης

Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος Θ΄ [1888-1889]. Αρ. 1-6 και 8 / Μανουήλ Ιω. Γεδεών, αρχισυντάκτης
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος Θ΄ [1888-1889]. Αρ. 1-6 και 8 / Μανουήλ Ιω. Γεδεών, αρχισυντάκτης
Authors: Γεδεών, Μανουήλ Ι.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Μανουήλ Ι. Γεδεών;Manuel I. Gedeon
Issue Date: 1889
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1889
Abstract: 7 οκτασέλιδα τεύχη, αρ. 1-6 (2 Νοεμβρίου 1888-7 Δεκεμβρίου 1888) και αρ. 8 (21 Δεκεμβρίου 1888)
Description: 48 σ+[57-]64 σ.;21χ29 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4967
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKL.ALHTHEIA-1888-1889.jpgΑρχική σελίδα τεύχος αρ 1864,42 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTHEIA-1888-1889.pdfΠλήρες κείμενον27,57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.