Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος κατά Τετάρτην. Έτος Ι΄ [1890]. Τεύχη 1-17, 19, 25, 26 και 28 / Μανουήλ Ι. Γεδεών, αρχισυντάκτης

Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος κατά Τετάρτην. Έτος Ι΄ [1890]. Τεύχη 1-17, 19, 25, 26 και 28 / Μανουήλ Ι. Γεδεών, αρχισυντάκτης
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος κατά Τετάρτην. Έτος Ι΄ [1890]. Τεύχη 1-17, 19, 25, 26 και 28 / Μανουήλ Ι. Γεδεών, αρχισυντάκτης
Authors: Γεδεών, Μανουήλ Ι.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Μανουήλ Ι. Γεδεών;Manuel I. Gedeon
Issue Date: 1890
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1890
Abstract: 21 οκτασέλιδα τεύχη του 10ου έτους (1890): Αρ. 1-17 (5 Ιανουαρίου-25 Απριλίου), Αρ. 19 (9 Μαΐου), Αρ. 25+26 (20+27 Ιουνίου) και Αρ. 28. 11 Ιουλίου
Description: 136 σ.+[145-]152 σ.+[193-]208 σ.+[217-]224 σ.; 21χ29,5 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4942
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKL. ALHTHEIA-1890.jpgΑρχική σελίδα τεύχος αρ. 11,37 MBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL. ALHTHEIA-1890.pdfΠλήρες κείμενον93,83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.