Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος ΛΕ΄ [1914]. Τεύχη 24 και 25 / Αλέξανδρος Ι. Μελίδης, αρχισυντάκτης

Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος ΛΕ΄ [1914]. Τεύχη 24 και 25 / Αλέξανδρος Ι. Μελίδης, αρχισυντάκτης
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος ΛΕ΄ [1914]. Τεύχη 24 και 25 / Αλέξανδρος Ι. Μελίδης, αρχισυντάκτης
Authors: Μελίδης, Αλέξανδρος Ι.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Manuel I. Gedeon;Μανουήλ Ι. Γεδεών
Issue Date: 1914
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1914
Abstract: 2 οκτασέλιδα τεύχη, αρ. 24 και 25 της 20 και 29 Δεκεμβρίου 1914.
Description: [247-]263 σ.; 21χ29 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4940
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKL.ALLHTHEIA-1914.jpgΑρχική σελίδα τεύχος 24856,72 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.ALLHTHEIA-1914.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 247-2638,85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.