Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος ΛΕ΄-ΛΣΤ΄. [1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 1915 - Αρ.1-27] / Αλέξανδρος Ι. Μελίδης, αρχισυντάκτης

Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος ΛΕ΄-ΛΣΤ΄. [1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 1915 - Αρ.1-27] / Αλέξανδρος Ι. Μελίδης, αρχισυντάκτης
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος ΛΕ΄-ΛΣΤ΄. [1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 1915 - Αρ.1-27] / Αλέξανδρος Ι. Μελίδης, αρχισυντάκτης
Authors: Μελίδης, Αλέξανδρος Ι.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Μανουήλ Ι. Γεδεών;Manuel I. Gedeon
Issue Date: 1915
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1915
Abstract: Η έκδοση της Ε. Α. διακόπτεται την 13η Ιουνίου με το τεύχος αρ. 24 για να συνεχίσει την 30 Νοεμβρίου ως δεκαπενθήμερη έκδοση.
Description: 216 σ.; 20,5χ28,5 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4936
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKL. ALHTHEIA-1915.jpgΑρχική σελίδα τεύχος αρ. 1427,33 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL. ALHTHEIA-1915.pdfΠλήρες κείμενον σελ.1-21664,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.