Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Σάββατον. Έτος Μ΄-ΜΑ΄ [1 Ιανουαρίου1920-31 Δεκεμβρίου 1920, Αρ.1-14+15-19+21-52] / Β. Αντωνιάδης, διευθυντής και συντάκτης

Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Σάββατον. Έτος Μ΄-ΜΑ΄ [1 Ιανουαρίου1920-31 Δεκεμβρίου 1920, Αρ.1-14+15-19+21-52] / Β. Αντωνιάδης, διευθυντής και συντάκτης
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Σάββατον. Έτος Μ΄-ΜΑ΄ [1 Ιανουαρίου1920-31 Δεκεμβρίου 1920, Αρ.1-14+15-19+21-52] / Β. Αντωνιάδης, διευθυντής και συντάκτης
Authors: Αντωνιάδης, Βασίλειος
Keywords: Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Μανουήλ Ι. Γεδεών;Manuel I. Gedeon
Issue Date: 1920
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1920
Description: 480 σ.+2 λ.; 21χ29,5 εκ. Λείπουν τα τεύχη αρ. 15 (σελ. 113-120), 20 (σελ. 161-168) και 27 (σελ. 217-224).
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4935
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKL.ALHTEIA-1920.jpgΑρχική σελίδα τεύχος αρ. 1514,49 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1920_JAN-APR.pdfΙανουάριος-Απρίλιος 1920, σελ. 1-12838,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1920_MAY-AUG.pdfΜάιος-Αύγουστος 1920, σελ. 129-31650,82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1920_SEPT-DEC.pdfΣεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1920, σελ. 317-48045,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.