Εκκλησιαστική Αλήθεια, εκδιδομένη κατά Παρασκευήν. Έτος ΚΖ΄ [Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1907] / Μ. Ι. Γεδεών, συντάκτης

Εκκλησιαστική Αλήθεια, εκδιδομένη κατά Παρασκευήν. Έτος ΚΖ΄ [Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1907] / Μ. Ι. Γεδεών, συντάκτης
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια, εκδιδομένη κατά Παρασκευήν. Έτος ΚΖ΄ [Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1907] / Μ. Ι. Γεδεών, συντάκτης
Authors: Γεδεών, Μανουήλ Ι.
Keywords: Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Μανουήλ Ι. Γεδεών;Manuel I. Gedeon
Issue Date: 1907
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1907
Description: 763 σ.+1 λ.; 22χ29,5 εκ. Χωρίς εξώφυλλα.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4926
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKL.ALHTEIA-1907.jpgΣελίδα τίτλου556,42 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.ALITHEIA-1907-PERIEXOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1841,98 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.ALITHEIA-1907-PERIEXOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2810,32 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.ALITHEIA-1907-PERIEXOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3651,85 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1907-JAN_FEB.pdf1907-Ιανουάριος-Φεβρουάριος, πλήρες κείμενον60,77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1907-MARCH_APRIL.pdf1907-Μάρτιος-Απρίλιος, πλήρες κείμενον61,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1907-MAY_JUNE.pdf1907-Μάιος-Ιούνιος, πλήρες κείμενον68,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1907-JULY_AUGUST.pdf1907-Ιούλιος-Αύγουστος, πλήρες κείμενον54,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1907-SEPT_OCT.pdf1907-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, πλήρες κείμενον60,88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1907-NOV_DEC.pdf1907-Νοέμβριος-Δεκέμβριος, πλήρες κείμενον51,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.