Εκκλησιαστική Αλήθεια, εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος ΚΘ΄ [Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1909] / ο Ελασσώνος Πολύκαρπος, πρόεδρος της διευθυνούσης επιτροπής

Εκκλησιαστική Αλήθεια, εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος ΚΘ΄ [Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1909] / ο Ελασσώνος Πολύκαρπος, πρόεδρος της διευθυνούσης επιτροπής
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια, εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος. Έτος ΚΘ΄ [Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1909] / ο Ελασσώνος Πολύκαρπος, πρόεδρος της διευθυνούσης επιτροπής
Authors: Πολύκαρπος, Μητροπολίτης Ελασσώνος
Γεδεών, Μανουήλ Ι.
Keywords: Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Μανουήλ Ι. Γεδεών;Manuel I. Gedeon
Issue Date: 1909
Publisher: Κωνσταντινούπολις: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1909
Description: 416 σ.; 22χ29,5 εκ. Τόμος χωρίς εξώφυλλα, πρωτόφυλο και σελίδα περιεχομένων.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4925
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKL.ALHTEIA-1909-TEYXOS 1.jpgΑρχική σελίδα τεύχους 11 MBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1909-JAN_APR.pdf1909-Ιανουάριος Απρίλιος, πλήρες κείμενον69,81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1909-MAY_AUG.pdf1909-Μάιος-Αύγουστος, πλήρες κείμενον69,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL.ALHTEIA-1909-SEPT_DEC.pdf1909-Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, πλήρες κείμενον75,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.