Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά διμηνίαν. Έτος Β΄, Τόμος Β΄

Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά διμηνίαν. Έτος Β΄, Τόμος Β΄
Title: Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά διμηνίαν. Έτος Β΄, Τόμος Β΄
Keywords: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Ο εν Κωνσταντινουπόλει;Hellenic Literary Society of Constantinople;Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in)
Issue Date: 1864
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Βυζαντίδος, 1864-1866
Description: 302 σ.+1 πίνακας εκτός κειμένου; 19χ25.5 εκ. Χωρίς εξώφυλλα.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4475
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELL. FIL. SYL. TOMOS 2-1864.jpgΣελίδα τίτλου424,41 kBJPEGThumbnail
View/Open
ELL. FIL. SYL. TOM 2 PERIEXOMENA 1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1517,96 kBJPEGThumbnail
View/Open
ELL. FIL. SYL. TOM 2 PERIEXOMENA 2-3.jpgΣελίδα περιεχομένων 2-31,05 MBJPEGThumbnail
View/Open
ELL. FIL. SYL. TOM 2 PERIEXOMENA 4.jpgΣελίδα περιεχομένων 4860,52 kBJPEGThumbnail
View/Open
TOM 2 TEYX 7-9.pdfΠλήρες κείμενον: Τόμ.Β΄/Τεύχ.ζ΄+η΄-θ΄, σελ 1-14857,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
TOM 2 TEYX 10-12.pdfΠλήρες κείμενον: Τόμ.Β΄/Τεύχ.ι΄-ιβ΄, σελ ΄149-30257 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.