Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά διμηνίαν. Έτος Α΄, Τόμος Α΄

Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά διμηνίαν. Έτος Α΄, Τόμος Α΄
Title: Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά διμηνίαν. Έτος Α΄, Τόμος Α΄
Keywords: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Ο εν Κωνσταντινουπόλει;Hellenic Literary Society of Constantinople;Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in)
Issue Date: 1863
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Βυζαντίδος, 1863-1864
Description: η΄+310 σ.+2 λ.+7 πίνακες εκτός κειμένου; 19χ25,5 εκ. Χωρίς εξώφυλλα.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4470
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELL. FILOL. SYLL.-T 1_1863.jpgΣελίδα τίτλου397,17 kBJPEGThumbnail
View/Open
PERIEXOMENA 1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1713,77 kBJPEGThumbnail
View/Open
PERIEXOMENA 2-3.jpgΣελίδα περιεχομένων 2-31,48 MBJPEGThumbnail
View/Open
PERIEXOMENA 4.jpgΣελίδα περιεχομένων 4590,25 kBJPEGThumbnail
View/Open
TEF_1-2-Sel_1-96.pdfΠλήρες κείμενον: Τόμ.Α΄/Τεύχ.α΄+β΄, σελ 1-9645,63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
TEF_3-4-Sel_97-224.pdfΠλήρες κείμενον: Τόμ.Α΄/Τεύχ.γ΄+δ΄, σελ 97-22456,75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
TEF_5-6-Sel_225-310.pdfΠλήρες κείμενον: Τόμ.Α΄/Τεύχ.ε΄+στ΄, σελ 225-31036,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.