Οθωμανική γραμματική / υπό Αλεξάνδρου Κωνσταντινίδου

Οθωμανική γραμματική / υπό Αλεξάνδρου Κωνσταντινίδου
Title: Οθωμανική γραμματική / υπό Αλεξάνδρου Κωνσταντινίδου
Other Titles: Συνταχθείσα κατά νέαν όλως μέθοδον και διαιρεθείσα εις τρία μέρη ων το μεν πρώτον μετά του συμπληρώματος αυτού περιέχει τους κανόνας της καθαρώς τουρκικής, το δε δεύτερον, τα εκ της αραβικής, και το τρίτον τα εκ της περσικής εν χρήσει εις την οθωμανικήν γλώσσαν, εν οις προσετέθησαν Χρονογράμματα, Δυναστειογραφία των Σουλτάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολιτικών, στρατιωτικών και κληρικών αξιωμάτων, βαθμών και παρασήμων, Αυτοκρατορικά Χάττια, διαπιστευτήρια γράμματα της Α.Α.Μ. του Σουλτάνου προς τας ξένας αυλάς, και άλλα επίσημα έγγραφα, ελληνιστί και τουρκιστί.
Authors: Κωνσταντινίδης, Αλέξανδρος
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Σχολικά βιβλία;Textbooks;Λεξικά+Γλωσσολογία;Dictionaries+Linguistics
Issue Date: 1874
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Βουτυρά και Σ/ας, 1874
Description: ιστ΄+270 σ.+2 χ.α.; 14χ21 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4304
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OTHOMANIKI GRAMMTIKI.jpgΣελίδα τίτλου260,48 kBJPEGThumbnail
View/Open
OTHOMANIKI GRAMMTIKI.pdfΠλήρες κείμενον43,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.