Οι Φίλιπποι, έρευναι και μελέται χωρογραφικαί υπό αρχαιολογικήν, γεωγραφικήν, ιστορικήν, θρησκευτικήν και εθνολογικήν έποψιν / υπό Σταύρου Μερτζίδου (ιατρού)

Οι Φίλιπποι, έρευναι και μελέται χωρογραφικαί υπό αρχαιολογικήν, γεωγραφικήν, ιστορικήν, θρησκευτικήν και εθνολογικήν έποψιν / υπό Σταύρου Μερτζίδου (ιατρού)
Title: Οι Φίλιπποι, έρευναι και μελέται χωρογραφικαί υπό αρχαιολογικήν, γεωγραφικήν, ιστορικήν, θρησκευτικήν και εθνολογικήν έποψιν / υπό Σταύρου Μερτζίδου (ιατρού)
Other Titles: Συνταχθείσαι επί τη βάσει των αρχαίων και των νεωτέτρων βοηθημάτων με τινας νεωτέρας ανακαλύψεις και επιδιορθώσεις εσφαλμένων και αντιφατικών τινων πληροφοριών
Authors: Μερτζίδης, Σταύρος
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Αρχαιολογία;Archaeology;Γεωγραφία;Geography;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιστορία;History;Συνδρομητές (το τεκμήριο περιέχει κατάλογο με);Subscribers (volume includes list of)
Issue Date: 1897
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Κ. Ζιβίδου και Β. Βουλγαροπούλου, 1897
Description: 224 σ.; 17χ24,5 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4229
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OI FILIPPOI.pdfΠλήρες κείμενον57,86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
OI FILIPPOI.jpgΣελίδα τίτλου424,05 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.