Σισμανόγλειο Μέγαρο Ελληνικού Γ. Προξενείου Κων/πολης - Sismanoglio Megaro of the Consulate Gen. of Greece in Istanbul : [2439]

Βιβλιοθήκη Σισμανογλείου Μεγάρου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κων/πολη-Συλλογή π. Μελετίου Σακκουλίδη

Στο μέσο της Μεγάλης Οδού του Πέρα, στην σημερινή İstiklal caddesi, βρίσκεται το Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Στεγάζει την προξενική κατοικία και πολλαπλές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η ιστορία του συνοψίζει την ιστορία του Ελληνισμού της Ανατολής, της Πόλης, της οικογένειας των ευεργετών Σισμάνογλου, της Ελλάδας και της Τουρκίας της ίδιας. Ένα τμήμα της πλούσιας συλλογής βιβλίων του π. Μελετίου Σακκουλίδη (1926-2009) δωρήθηκε στο Γενικό Προξενείο και φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Σισμανογλείου Μεγάρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφιοποίηση και ανάρτηση στην «Μέδουσα» των σημαντικότερων βιβλίων της συλλογής. Όλα τα αναρτημένα τεκμήρια ανήκουν στην συλλογή εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά στην περιγραφή.

Library of Sismanoglio Megaro of the Consulate General of Greece in Istanbul-The Rev. Meletios Sakoulidis Collection

The Sismanoglio Megaro of the Consulate General of Greece in Istanbul is situated in the middle of the Grand Rue de Pera, today’s Istiklal Street. It houses the residence of the Consul General and a range of cultural and educational activities. The history of the building epitomizes the history of the Greeks of the East, of Istanbul, of the Sismanoglou family of benefactors, of Greece and indeed of Turkey. Furthermore, in a purpose-designed and furnished section of the building, it hosts, part of the extensive book collection of the Rev. Meletios Sakulidis (1926-2009), a donation to the Consulate General. The process of digitizing and uploading of the most significant books in the collection to “Medusa” is underway. Unless otherwise stated, all uploaded items belong to the Sakoulidis collection.You can browse this collection in the following ways: