Ίδρυση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας : οι σκοποί και η δράση της μέχρι σήμερα [περιέχεται στο] ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ τχ.1 (Απρίλιος - Ιούνιος 2008) σ. 1-3

Ίδρυση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας : οι σκοποί και η δράση της μέχρι σήμερα [περιέχεται στο] ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ τχ.1 (Απρίλιος - Ιούνιος 2008) σ. 1-3
Title: Ίδρυση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας : οι σκοποί και η δράση της μέχρι σήμερα [περιέχεται στο] ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ τχ.1 (Απρίλιος - Ιούνιος 2008) σ. 1-3
Keywords: Συλλογή Τοπικού Ενδιαφέροντος;ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ;Local Interest Collection;HISTORY AND CIVILIZATION STUDIES ASSOCIATION OF IMATHIA
Issue Date: 2008
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3082
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
xronika_1-001idrisi_etaireias.pdf1,5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.