Χαλκογραφίες : [3]

Οι χαλκογραφίες της Μονής χρονολογούνται από τον 18ο έως τον 19ο αιώνα.