Χρονικά ιστορίας και πολιτισμού Ν. Ημαθίας τχ.6 (Ιούλιος - Σπτέμβριος 2009)

Χρονικά ιστορίας και πολιτισμού Ν. Ημαθίας τχ.6 (Ιούλιος - Σπτέμβριος 2009)
Title: Χρονικά ιστορίας και πολιτισμού Ν. Ημαθίας τχ.6 (Ιούλιος - Σπτέμβριος 2009)
Other Titles: Τρίμηνη Έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η)
Issue Date: 2009
Publisher: Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η)
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3036
Appears in Collections:Εφημερίδες - Περιοδικά Δ.Κ.Β.Β

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bitstream_11010.pdfxronika_63,92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.