Εφημερίδες - Περιοδικά Δ.Κ.Β.Β : [499]

Η συλλογή των Εφημερίδων και Περιοδικών περιλαμβάνει μέρος από τίτλους εφημερίδων και περιοδικών που εκδόθηκαν στην Βέροια από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Πιο συγκεκριμένα παρέχει πρόσβαση στις τοπικές εφημερίδες όπως ΑΣΤΗΡ, ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ, ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ, ΒΕΡΟΙΑ, ΚΕΡΚΙΔΑ, ΛΑΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, ΗΜΑΘΙΩΝ, ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ καθώς και σε τοπικά περιοδικά όπως ΝΙΑΟΥΣΤΑ, ΛΑΜΔΑ, ΧΡΟΝΙΚΑ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΑΡΩΜΑ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ.

The collection of newspaper and magazines comprises part of newspaper and magazine titles issued in Veria from the beginnings of the 20th cent. up to these days. More specifically, it provides access to local newspapers such as Star (Aστήρ),Courageous (Θαρραλέος), Guardian of Imathia, (Φρουρός της Ημαθίας), New Fight (Nέος Αγώνας), Veroia (Bέροια), Bench (Κερκίδα), People (Λαός), Every day ( Ημερησία), Macedonian (Μακεδονική), Expedition of the people of Veria (Εξόρμησις Ημαθίων), Αrgonaut (Aργοναύτης) as well as to local magazines such as Niaousta (Νιάουστα),Lamda (Λάμδα), Chronicles (Χρονικά) Saint Antonios (Άγιος Αντώνιος) and Essence of Xirolivado (ΆρωμαΞηρολίβαδου).