Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους / υπομνήματα και ζητήματα υπό του Θεοφίλου του Κορυδαλέως...εκτεθέντα...υπόΑλεξάνδρου Καγκελλάριου

Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους / υπομνήματα και ζητήματα υπό του Θεοφίλου του Κορυδαλέως...εκτεθέντα...υπόΑλεξάνδρου Καγκελλάριου
Title: Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους / υπομνήματα και ζητήματα υπό του Θεοφίλου του Κορυδαλέως...εκτεθέντα...υπόΑλεξάνδρου Καγκελλάριου
Keywords: Αριστοτελική λογική;Λογική;Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) - Ερμηνεία και κριτική;Aristotle, (384-322 B.C.) - Interpretation and criticism;Aristotelian logic;Logic
Issue Date: 1729
Publisher: Εν Ενετίησι, Νικόλαος Γλυκής, 1729
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/2613
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000001213.pdf32,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000001213.jpg308,6 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.