Μουσικόν Εγκόλπιον περιέχον τό θεωρητικόν, ἀναστασιματάριον, δοξαστικά καί ἅπασαν τήν ἐκκλησιαστικήν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν, Ἐσπερινού, όρθρου...μαθήματα : εκδίδοται το πρώτον εις τόμους δύο / επιμελώς δε διορθωθέν υπό Αλεξάνδρου Θ. Φωτακέως τ.2

Μουσικόν Εγκόλπιον περιέχον τό θεωρητικόν, ἀναστασιματάριον, δοξαστικά καί ἅπασαν τήν ἐκκλησιαστικήν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν, Ἐσπερινού, όρθρου...μαθήματα : εκδίδοται το πρώτον εις τόμους δύο / επιμελώς δε διορθωθέν υπό Αλεξάνδρου Θ. Φωτακέως τ.2
Title: Μουσικόν Εγκόλπιον περιέχον τό θεωρητικόν, ἀναστασιματάριον, δοξαστικά καί ἅπασαν τήν ἐκκλησιαστικήν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν, Ἐσπερινού, όρθρου...μαθήματα : εκδίδοται το πρώτον εις τόμους δύο / επιμελώς δε διορθωθέν υπό Αλεξάνδρου Θ. Φωτακέως τ.2
Keywords: Μουσική, Βυζαντινή;Εκκλησιαστική μουσική, Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία;Church music - Orthodox Eastern Church;Music, Byzantine
Issue Date: 1869
Publisher: Εν Θεσσαλονίκη, Ἐκ του Τυπογραφείου " Η Μακεδονία", 1869
Description: Αποτελεί το 2ο τόμο
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/2572
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000001259.pdf18,78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000001259.jpg141,49 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.