Ειρμολόγιον των καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου, μετά των κανόνων του όλου ενιαύτου και συντόμου Ειρμολογίου / παρά Ιωάννου Λαμπαδαρίδου

Ειρμολόγιον των καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου, μετά των κανόνων του όλου ενιαύτου και συντόμου Ειρμολογίου / παρά Ιωάννου Λαμπαδαρίδου
Title: Ειρμολόγιον των καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου, μετά των κανόνων του όλου ενιαύτου και συντόμου Ειρμολογίου / παρά Ιωάννου Λαμπαδαρίδου
Keywords: Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία - Υμνοι;Υμνοι, Ελληνικοί;Εκκλησιαστική μουσική;Church music;Hymns, Greek;Orthodox Eastern Church - Hymns
Issue Date: 1839
Publisher: Κωνσταντινούπολις, Εκ της του Παναγίου Τάφου Τυπογραφίας, 1839
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/2499
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000001266.pdf23,59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000001266.jpg206,09 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.