Ιεροψάλτου Εγκόλπιον : περιέχον άπασαν την Εκκλησιαστικήν ενιαύσιον Ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως, μετά τινών Καλοφωνικών Ειρμών εν τω τέλει / επιμελώς δε διορθωθέν παρά Αλεξάνδρου Φωκαέως...τ.Γ'

Ιεροψάλτου Εγκόλπιον : περιέχον άπασαν την Εκκλησιαστικήν ενιαύσιον Ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως, μετά τινών Καλοφωνικών Ειρμών  εν τω τέλει / επιμελώς δε διορθωθέν παρά Αλεξάνδρου Φωκαέως...τ.Γ'
Title: Ιεροψάλτου Εγκόλπιον : περιέχον άπασαν την Εκκλησιαστικήν ενιαύσιον Ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως, μετά τινών Καλοφωνικών Ειρμών εν τω τέλει / επιμελώς δε διορθωθέν παρά Αλεξάνδρου Φωκαέως...τ.Γ'
Keywords: Βυζαντινή μουσική;Εκκλησιαστική μουσική;Υμνοι;Λειτουργικά βιβλία;Church music;Byzantine music;Liturgical books;Hymns
Issue Date: 1867
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει, Τύποις Εγκολπίου, 1867
Description: Τόμος 3ος
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/2494
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000001265.pdf13,49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000001265.jpg148,29 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.