Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας - Lyceum Club of women in Veria : [1667]

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας αποτελεί παράρτημα του Λ. των Ε. Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1980 και εργάζεται ακατάπαυστα για τη διατήρηση, διάσωση και προβολή της Ημαθιώτικης Παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συλλογή του Λ.των Ε. Βέροιας περιλαμβάνει παραδοσιακές φορεσιές, κοσμήματα, καθώς και συλλογή λαογραφικών αντικειμένων όπως κρεβάτι και ντουλάπα του περασμένου αιώνα, παραδοσιακά οικιακά σκεύη και άλλα. (Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Λυκείου).

The Lyceum Club of Women in Veria is adepartment of the Lyceum Club of women in Athens.It was established in 1980 and has been working incessantly for the preservation,the rescue and the exposure of the traditionsof Imathia and the cultural heritage. The collection of the L. C. of Women in Veriacomprises traditional costumes, jewellery along with the collection of folk objects as bed and wardrobe of the previous century,traditional householdvessels and more.(Visit the website of Lyceum).You can browse this collection in the following ways: