Χειρόγραφα Δ.Κ.Β.Β : [13]

Η Συλλογή χειρογράφων περιλαμβάνει 13 χειρόγραφα που χρονολογούνται από τον 11ο έως και τον 19ο αιώνα και βρίσκονται στην κατοχή της Βιβλιοθήκης.

The collection of manuscripts includes 13 manuscripts dating back to the 11th until the 19th century and are in the possession of the Library.