Αργυροχρυσοχοΐα - Silversmith : [11]

Η συλλογή περιλαμβάνει είδη μικροτεχνίας της Ιεράς Μονής του 17ου -18ου αιώνα.

The collection includes types of miniature of the Holy Monastery of the 17th-18th cent.