Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βέροιας - Holy Monastery of Saint Prodromos (Scete) of Veria : [105]

Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου της περιοχής Σκήτης Βεροίας βρίσκεται στους πρόποδες των Πιερίων κοντά στον ποταμό Αλιάκμονα και αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα μοναστικά κέντρα του Μακεδονικού χώρου. Η συλλογή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βέροιας αποτελείται από παλαίτυπα και χειρόγραφα, φορητές εικόνες, είδη μικροτεχνίας και χαλκογραφίες και εκτείνεται χρονικά από τον 17ο έως τις αρχές του 20ου αι. ( Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Μονής).

Τhe Holy Monastery of Holy Prodromos in the area called Scete of Veria, is located on the foothills of Pieria mountains near Aliakmonas river and is one of greatest monasticcentres of the Macedonian area in terms ofhistorical importance. The collection ofΤhe Holy Monastery of Holy Prodromosconsists of incunabula and manuscipts, portable icons, types ofminiature art andcopper extending from the 17th to the beginnings of the 20th cent. (Visit the site of the Monastery)You can browse this collection in the following ways: