Ἱστορία τῶν ἀρχαίων ἀνατολικῶν λαῶν καί τῆς Ἑλλάδος μέχρι τῆς ὑποταγῆς αὐτῆς εἰς τούς ρωμαίους/υπό Γεωργίου Σωτηριάδου

Ἱστορία τῶν ἀρχαίων ἀνατολικῶν λαῶν καί τῆς Ἑλλάδος μέχρι τῆς ὑποταγῆς αὐτῆς εἰς τούς ρωμαίους/υπό Γεωργίου Σωτηριάδου
Title: Ἱστορία τῶν ἀρχαίων ἀνατολικῶν λαῶν καί τῆς Ἑλλάδος μέχρι τῆς ὑποταγῆς αὐτῆς εἰς τούς ρωμαίους/υπό Γεωργίου Σωτηριάδου
Keywords: Πολιτισμός,Ανατολικός;Ιστορία,Αρχαία;Ελλάς - Ιστορία, Αρχαία;Περσικοί πόλεμοι;Αλέξανδρος ο Μέγας,Βασιλιάς της Μακεδονίας(356-323 π.Χ.);Greece,Ancient-History;Persian wars;Civilization, Eastern;Alexander the Great, King of Macedonia, (356-323 B.C.);History, Ancient
Issue Date: 1894
Publisher: Αθήνησιν, Εκ του τυπογραφείου Αδελφών Περρή, 1894
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123/963
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000000057.pdf22,79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000000057.jpgΣελίδα τίτλου203,82 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.