Καθ΄ υψηλήν Αυτοκρατορικήν διαταγήν, κατηργήθη η ενοικίασις εις Μουλτεζίμιδες των από των δεκάτων εισοδημάτων. Όθεν συνετάχθη η κατωτέρω νέος Κανονισμός

Καθ΄ υψηλήν Αυτοκρατορικήν διαταγήν, κατηργήθη η ενοικίασις εις Μουλτεζίμιδες των από των δεκάτων εισοδημάτων. Όθεν συνετάχθη η κατωτέρω νέος Κανονισμός
Title: Καθ΄ υψηλήν Αυτοκρατορικήν διαταγήν, κατηργήθη η ενοικίασις εις Μουλτεζίμιδες των από των δεκάτων εισοδημάτων. Όθεν συνετάχθη η κατωτέρω νέος Κανονισμός
Other Titles: Μετάφρασις εκ του Τουρκικού
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Δίκαιο (εκτός εκκλησιαστικό);Law (other than ecclesiastical)
Issue Date: 1861
Publisher: [Κωνσταντινούπολη]: [χ.ό], [23 Ρετζέπ 1277 = 04.02.1861]
Description: 15 σ.+1 λ.; 12χ20 εκ. Φωτοαντίγραφο χωρίς στοιχεία έκδοσης
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/9440
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KANONISMOS_DEKATON_1861.pdfΠλήρες κείμενον766,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
KANONISMOS_DEKATON_1861.jpgΑρχική σελίδα91,31 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.