Νάλος και Δαμαιαντία: Επύλλιον εν στίχοις πεντεκαιδεκασυλλάβοις νυν πρώτον εκδιδόμενον / υπό Ιορδάνου Καρολίδου

Νάλος και Δαμαιαντία: Επύλλιον εν στίχοις πεντεκαιδεκασυλλάβοις νυν πρώτον εκδιδόμενον / υπό Ιορδάνου Καρολίδου
Title: Νάλος και Δαμαιαντία: Επύλλιον εν στίχοις πεντεκαιδεκασυλλάβοις νυν πρώτον εκδιδόμενον / υπό Ιορδάνου Καρολίδου
Authors: Καρολίδης, Ιορδάνης
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Λογοτεχνία;Literature
Issue Date: 1901
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Αδελφών Γεράρδων, 1901
Description: 8 χ.α.+1 ιστ΄+136 σ. + 2 πίνακες εκτός κειμένου; 14χ21 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/9022
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NALOS_DIAMANTIA_1901.pdfΠλήρες κείμενον6,34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
NALOS_DIAMANTIA_1901.jpgΣελίδα τίτλου146,43 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.