Βιργιλίου Αινειάς μεταφρασθείσα εκ του Λατινικού μετά σημειώσεων. Τόμος πρώτος. Βιβλίον Α΄-ΣΤ΄ / υπό Ιακώβου Ρίζου Ραγκαβή

Βιργιλίου Αινειάς μεταφρασθείσα εκ του Λατινικού μετά σημειώσεων. Τόμος πρώτος. Βιβλίον Α΄-ΣΤ΄ / υπό Ιακώβου Ρίζου Ραγκαβή
Title: Βιργιλίου Αινειάς μεταφρασθείσα εκ του Λατινικού μετά σημειώσεων. Τόμος πρώτος. Βιβλίον Α΄-ΣΤ΄ / υπό Ιακώβου Ρίζου Ραγκαβή
Authors: Virgil
Ραγκαβής, Ιάκωβος Ρίζος
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Αρχαία γραμματεία;Classical literature
Issue Date: 1869
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Επταλόφου, 1869
Description: 234 σ.; 16χ23 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/8541
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VIRGILIOU_AINIAS_A_1869.pdfΠλήρες κείμενον. Τόμος Πρώτος21,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
VIRGILIOU_PERIEXOMENA_1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1607,23 kBJPEGThumbnail
View/Open
VIRGILIOU_PERIEXOMENA_2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2624,58 kBJPEGThumbnail
View/Open
VIRGILIOU_PERIEXOMENA_3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3619,04 kBJPEGThumbnail
View/Open
VIRGILIOU_PERIEXOMENA_4.jpgΣελίδα περιεχομένων 4629,3 kBJPEGThumbnail
View/Open
VIRGILIOU_PERIEXOMENA_5.jpgΣελίδα περιεχομένων 5555,2 kBJPEGThumbnail
View/Open
VIRGILIOU_AINIAS_A_1869.jpgΣελίδα τίτλου. Τόμος Πρώτος267,18 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.