Βυζαντινόν εορτολόγιον: Μνήμαι των από του Δ΄ μέχρι του ΙΕ΄ αιώνος εορταζομένων αγίων εν Κωνσταντινουπόλει / υπό Μανουήλ Ιω. Γεδεών

Βυζαντινόν εορτολόγιον: Μνήμαι των από του Δ΄ μέχρι του ΙΕ΄ αιώνος εορταζομένων αγίων εν Κωνσταντινουπόλει / υπό Μανουήλ Ιω. Γεδεών
Title: Βυζαντινόν εορτολόγιον: Μνήμαι των από του Δ΄ μέχρι του ΙΕ΄ αιώνος εορταζομένων αγίων εν Κωνσταντινουπόλει / υπό Μανουήλ Ιω. Γεδεών
Other Titles: Σύγγραμμα συστηθέν δια πατριαρχικής και συνοδικής εγκυκλίου επιστολής τοις σεβαμιωτάτοις αρχιερεύσι και ταις ιεραίς μοναίς από 16 ιουλίου 1898 και αριθμ. 4239-2452
(ανατυπώθη εκ των τόμων ΚΕ΄ και ΚΣΤ΄ του Ελλην. Φιλολ. Συλλόγου)
Authors: Γεδεών, Μανουήλ Ι.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Μανουήλ Ι. Γεδεών;Manuel I. Gedeon;Βιογραφίες, αγίων+κληρικών;Biographies of saints+clergy;Συνδρομητές (το τεκμήριο περιέχει κατάλογο με);Subscribers (volume includes list of)
Issue Date: 1899
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ο.], ᾳωϗθ΄[1899]
Description: 324 σ.; 20χ27,5 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/8356
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BYZANTINON_EORTOLOGION_GEDEON_1859.pdfΠλήρες κείμενον44,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
BYZANTINON_EORTOLOGION_GEDEON_1859.jpgΣελίδα τίτλου723,88 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.