Πάπα Λέοντος ΙΓ' εγκυκλίου επιστολής έλεγχος / υπό Φιλοθέου Βρυεννίου μητροπολίτου Νικομηδείας

Πάπα Λέοντος ΙΓ' εγκυκλίου επιστολής έλεγχος / υπό Φιλοθέου Βρυεννίου μητροπολίτου Νικομηδείας
Title: Πάπα Λέοντος ΙΓ' εγκυκλίου επιστολής έλεγχος / υπό Φιλοθέου Βρυεννίου μητροπολίτου Νικομηδείας
Other Titles: ...δημοσιευθείς το πρώτον εν τη "Εκκλ. Αληθεία", νυν δε αναθεωρηθείς και εν μέρει διασκευασθείς υπ' αυτού, εκδίδοται αύθις εγκρίσει της ιεράς συνόδου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
Authors: Βρυέννιος, Φιλόθεος
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate)
Issue Date: 1882
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1882
Description: 4 χ.α.+174 σ+1 χ.α.+1 λ.; 15χ22 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/7769
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAPA_LEONTOS_1882.jpgΣελίδα τίτλου273,37 kBJPEGThumbnail
View/Open
PAPA_LEONTOS_1882.pdfΠλήρες κείμενον14,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.