Συλλογή Χρύσας Κωστοπούλου : [371]

Η "Συλλογή Χρύσας Κωστοπούλου" περιλαμβάνει 39 πρωτότυπες κασέτες, 39 CDs, βιβλία και 351 παλιές φωτογραφίες της Ημαθίας. Η κ. Χρύσα Κωστοπούλου γεννήθηκε στη Βέροια όπου και αποφοίτησε από το οκτατάξιο Γυμνάσιο. Είναι κάτοχος διπλώματος της ECOLE A.B.C. DE DESIGN, με δάσκαλο της τον καταξιωμένο ζωγράφο Φάνη Γαλανό (1958-1961). Έχει μια μεγάλη πορεία 43 χρόνων στη ζωγραφική, με 14 ατομικές εκθέσεις και 15 ομαδικές, εκ των οποίων οι 3 στο εξωτερικό. Με πολλή αγάπη και ευαισθησία η κ. Χρύσα Κωστοπούλου ασχολήθηκε με τον λαϊκό πολιτισμό και την παράδοση της γενέτειράς της, της Βέροιας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας, ζωγραφίζοντας πίνακες με θέμα λαϊκά σπίτια, αρχοντικά και σοκάκια της Βέροιας και συγκεντρώνοντας και καταγράφοντας προφορικό λαογραφικό υλικό για τα ήθη, έθιμα και τις παραδοσιακές ενδυμασίες της περιοχής. Η επίπονη και επί μακρόν προσπάθειά της αυτή, συνέβαλε σημαντικά στην διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ημαθίας γης.

Chrysa Kostopoulou’s collection comprises 39 authentic cassettes, 39 CDs, books and 351 old photographs of Imathia. Mrs. Chrysa Kostopoulou was born in Veria where she graduated from the 8th class of High School. She has a diploma of the ECOLE A.B.C. DE DESIGN, her teacher being the renowned painter Fanis Galanos (1958-1961). She has a long course of career of 43years in painting,with 14 individual exhibitions and 15 collective exhibitions, 3 of which abroad. With abundant love and sensibility Mr. Chrysa Kostopoulou engaged in folk civilization and the tradition of her birthplace, Veria, painting pictures having as a topic the folk houses, mansions and alleys of Veria, gathering and registering oral folkore material of the morals, customs and traditional costumes of the area.Her painstaking and enduring effort contributed considerably to the preservation and exposure of the cultural heritage of Imathia.