Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν καθ' εβδομάδαν εν δελτίο, και κατά μήνα εν τεύχει. Έτος Κ', 1 Ιανουαρίου 1900-31 Δεκεμβρίου 1900 / υπό Μητροπ. Γρεβενών Δωροθέου, (προέδρου δευθυνούσης επιτροπής)

Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν καθ' εβδομάδαν εν δελτίο, και κατά μήνα εν τεύχει. Έτος Κ', 1 Ιανουαρίου 1900-31 Δεκεμβρίου 1900 / υπό Μητροπ. Γρεβενών Δωροθέου,  (προέδρου δευθυνούσης επιτροπής)
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν καθ' εβδομάδαν εν δελτίο, και κατά μήνα εν τεύχει. Έτος Κ', 1 Ιανουαρίου 1900-31 Δεκεμβρίου 1900 / υπό Μητροπ. Γρεβενών Δωροθέου, (προέδρου δευθυνούσης επιτροπής)
Authors: Δωρόθεος, Μητροπ. Γρεβενών (πρόεδρος δευθύνουσας επιτροπής)
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Μονές+Eκκλησίες;Monasteries+Churches;Βιβλιοκρισίες;Book reviews+critiques;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Βιογραφίες (εκτός αγίων+κληρικών);Biographies (other than saints+clergy);Αρχαιολογία;Archaeology;Βιογραφίες, αγίων+κληρικών;Biographies of saints+clergy;Ζωγράφειον Λύκειον;Zografeion Lyceum (Istanbul);Ζάππειον Εθνικόν Παρθεναγωγείον;Zappeion Girls' School (Istanbul);Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή;Phanar Greek Orthodox College;Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον;Ioakeimeion Girls' School (Istanbul);Ελληνική Εμπορική Σχολή Χάλκης;Greek Commercial School of Halki;Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης;Holy Theological School of Halki
Issue Date: 1900
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1900
Description: γ'+1 λ.+566 σ.; 22,5χ31 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/7505
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKLISIASTIKH_ALITH_1900.jpgΣελίδα τίτλου423,03 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_ALITH_1900-JAN-MAR.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. α'-152, Ιαν.-Φεβ-Μαρ.34,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_ALITH_1900-APR-JUN.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. 153-280, Απρ.-Μάϊος-Ιούν.23,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_ALITH_1900-JUL-SEP.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. 281-440, Ιουλ.-Αυγ.-Σεπτ.33,83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_ALITH_1900-OCT-DEC.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. 441-566, Οκτ.-Νοεμ.-Δεκ.25,8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.