Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Σάββατον. Έτος ΜΓ΄, 7 Ιανουαρίου 1923-27 Οκτωβρίου 1923 / υπεύθυνος Μ.Ι. Γεδεών

Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Σάββατον. Έτος ΜΓ΄, 7 Ιανουαρίου 1923-27 Οκτωβρίου 1923 / υπεύθυνος Μ.Ι. Γεδεών
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια εκδιδομένη κατά Σάββατον. Έτος ΜΓ΄, 7 Ιανουαρίου 1923-27 Οκτωβρίου 1923 / υπεύθυνος Μ.Ι. Γεδεών
Authors: Γεδεών, Μανουήλ Ι.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Βιβλιοκρισίες;Book reviews+critiques;Βιβλιογραφίες;Bibliography;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Βιογραφίες (εκτός αγίων+κληρικών);Biographies (other than saints+clergy);Βιογραφίες, αγίων+κληρικών;Biographies of saints+clergy;Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical
Issue Date: 1923
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: [Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου], 1923
Abstract: Ελειπές. Λείπουν τα τεύχη 2 έως και 7 (14 Ιανουαρίου - 3 Μαρτίου 1923), 22 (16 Ιουνίου 1923). Το τελευταίο υπάρχον τεύχος είναι το υπ΄ αριθ. 41 της 27 Οκτωβρίου 1923
Description: 386 σ. [με ελείψεις]; 20,5χ29 εκ.
URI: http://newmedusa.libver.gr/jspui/handle/123/7452
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKLHSIASTIKH_ALHTHEIA_1923.jpgΣελίδα τίτλου600,63 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1923_JAN-APR.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 1-12216,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1923_MAY-AUG.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 123-31443,66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1923_SEP-OCT.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 315-38615,23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.