Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν. ΄Ετος ΚΔ΄. 1 Ιανουαρίου1904-31 Δεκεμβρίου 1904 / Μ.Ι. Γεδεών, α΄ συντάκτης και Ιάκωβος Βασιάδης, β΄συντάκτης

Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν. ΄Ετος ΚΔ΄. 1 Ιανουαρίου1904-31 Δεκεμβρίου 1904 / Μ.Ι. Γεδεών, α΄ συντάκτης και Ιάκωβος Βασιάδης, β΄συντάκτης
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν. ΄Ετος ΚΔ΄. 1 Ιανουαρίου1904-31 Δεκεμβρίου 1904 / Μ.Ι. Γεδεών, α΄ συντάκτης και Ιάκωβος Βασιάδης, β΄συντάκτης
Authors: Γεδεών, Μανουήλ Ι.
Βασιάδης, Ιάκωβος
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Βιβλιοκρισίες;Book reviews+critiques;Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Μανουήλ Ι. Γεδεών;Manuel I. Gedeon;Μουσική;Music;Μονές+Eκκλησίες;Monasteries+Churches;Βιογραφίες, αγίων+κληρικών;Biographies of saints+clergy;Βιογραφίες (εκτός αγίων+κληρικών);Biographies (other than saints+clergy);Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Σχολεία+Eκπαίδευση;Schools+Education;Ήθη+Έθιμα;Customs+Traditions;Ζωγράφειον Λύκειον;Zografeion Lyceum (Istanbul);Ζάππειον Εθνικόν Παρθεναγωγείον;Zappeion Girls' School (Istanbul);Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή;Phanar Greek Orthodox College;Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον;Ioakeimeion Girls' School (Istanbul);Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης;Holy Theological School of Halki
Issue Date: 1904
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1904
Abstract: Περιέχει 22 σελίδες ως παράρτημα του φύλλου 44 της 5 Νοεμβρίου 1904 περί του υπομνήματος των οκτώ μητροπολιτών...(μεταξύ σελ. 508-509)
Description: 4 χ.α.+508 σ.+κβ΄+2 λ.+[509-]605 σ.; 21χ27 εκ.
URI: http://newmedusa.libver.gr/jspui/handle/123/7451
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKLHSIASTIKH_ALHTHEIA_1904.jpgΑρχική σελίδα825,67 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_PERIEXOMENA1_1904.jpgΣελίδα περιεχομένων 1496,91 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_PERIEXOMENA2_1904..jpgΣελίδα περιεχομένων 2697,37 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_PERIEXOMENA3_1904.jpgΣελίδα περιεχομένων 3639,61 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_PERIEXOMENA4_1904.jpgΣελίδα περιεχομένων 4710,13 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_PERIEXOMENA5_1904.jpgΣελίδα περιεχομένων 5627,31 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1904_JAN-MAR.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. α-14025,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1904_APR-JUN.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. 141-30428,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1904_JUL-SEP.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. 305-45627,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1904_OCT-DEC.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. 457-60632,89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.