Εκκλησιαστική Αλήθεια περιοδικόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου επίσημον εκδιδόμενον κατά Σάββατον. Έτος ΜΑ΄, Ιανουαρίου 9 1921-31 Δεκεμβρίου / υπό Μ. Ι. Γεδεών (επίτιμος διευθυντής και συντάκτης) και Β. Αντωνιάδη (διευθυντής και συντάκτης)

Εκκλησιαστική Αλήθεια περιοδικόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου επίσημον εκδιδόμενον κατά Σάββατον. Έτος ΜΑ΄, Ιανουαρίου 9 1921-31 Δεκεμβρίου / υπό Μ. Ι. Γεδεών (επίτιμος διευθυντής και συντάκτης) και Β. Αντωνιάδη (διευθυντής και συντάκτης)
Title: Εκκλησιαστική Αλήθεια περιοδικόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου επίσημον εκδιδόμενον κατά Σάββατον. Έτος ΜΑ΄, Ιανουαρίου 9 1921-31 Δεκεμβρίου / υπό Μ. Ι. Γεδεών (επίτιμος διευθυντής και συντάκτης) και Β. Αντωνιάδη (διευθυντής και συντάκτης)
Authors: Γεδεών, Μανουήλ Ι.
Αντωνιάδης, Βασίλειος
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Οικουμενικό Πατριαρχείο;Ecumenical Patriarchate;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Μονές+Eκκλησίες;Monasteries+Churches;Πατριαρχεία+Εκκλησίες (εκτός Οικ. Πατριαρχείο);Patriarchates+Churches (other than Ec. Patriarchate);Εκκλησιαστική ιστορία+οργάνωση;Church history+organisation;Βιογραφίες (εκτός αγίων+κληρικών);Biographies (other than saints+clergy);Βιογραφίες, αγίων+κληρικών;Biographies of saints+clergy;Μανουήλ Ι. Γεδεών;Manuel I. Gedeon
Issue Date: 1921
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1921
Description: η΄+416 σ.; 21χ29,5 εκ.
URI: http://newmedusa.libver.gr/jspui/handle/123/7450
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKKLHSIASTIKH_ALHTHEIA_1921.jpgΣελίδα τίτλου657,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_PERIEXOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1717,05 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_PERIEXOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2716,53 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_PERIEXOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3705,17 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_PERIEXOMENA4.jpgΣελίδα περιεχομένων 4749,54 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_PERIEXOMENA5.jpgΣελίδα περιεχομένων 5725,3 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_PERIEXOMENA6.jpgΣελίδα περιεχομένων 6676,88 kBJPEGThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_JAN-FEB.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. α-6412,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_MAR-APR.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. 65-12813,32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_MAY-JUN.pdfΠλήρες κείμενον σελ 129-20014,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_JUL-AUG.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. 201-27214,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_SEP-OCT.pdfΠλήρες κείμενον σελ. 273-34414,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EKKL_AL_1921_NOV-DEC.pdfΠλήρες κείμενον, σελ. 345-41614,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.